Lešenílevněji

Jsme rádi, že Vás můžeme informovat o uvedení dalšího inovačního řešení do naší nabídky.
Ve snaze o nejvyšší kvalitu jsme zdokonalili rám v systému lešení BAL

(rozměrově srovnatelné s Layher, Alfix, MJ Uni Connect)

Čtěte více

Přečtěte si prosím pozorně níže uvedený text!

Lešení PIONART BAL.

Díky využití ve výrobním procesu unikátního speciálního lisu pro protlačování trubek, jsou stojky rámů lešení BAL provedeny z jednoho kusu materiálu. Nová technologie dovolila odstranit dříve používaného zajištění stojky s čepem, díky čemuž jsme získali zvýšení odolnosti vrchní části rámu. Spojovací plech používaný ve výrobě rámu má otvor pro montáž spojení s kotevní spojkou. Pro výrobu nosného prvku rámu používáme speciálně tvarovaný profil C z materiálu S355J2 se zvýšenou odolností.

speciálně tvarovaný profil C z materiálu S355J2 se zvýšenou odolností speciálně tvarovaný profil C z materiálu S355J2 se zvýšenou odolností speciálně tvarovaný profil C z materiálu S355J2 se zvýšenou odolností

Na stojky rámu se používají trubky z oceli s významně zvýšenou odolností. Ocel námi použivaných trubek výrobce ArcelorMittal Poland S.A. značky S355JRH dosahuje plasticity na úrovni 460 – 470 N/mm2 (MPa), kdežto u dosud používaných trubek plasticita dosahovala hodnoty 235 – 240 N/mm2 (MPa).
Díky takto kvalitnímu materiálu je možné použit trubky s tloušťkou stěny 2,7 mm, což umožňuje nejnovější evropská lešenářská norma PN-EN 12810-1:2010. Tato norma v bodě 6.2.2 popisuje vztah tloušťky stěny trubky Ø 48,3 mm a plasticity oceli, ze které je tato trubka vyrobena.
Rám popisovaného provedení je lehčí o cca 2 kg a má lepší parametry než tradiční provedení z trubky se stěnou tloušťky stěny 3,2 mm z oceli S235JRH a má významně lepší parametry. Stojka rámu má ve své dolní části v úseku o něco delším než délka čepu Ø 38 zúžení snižující průměr trubky v tomto místě o 1 mm, což zajišťuje potřebnou vůli mezi čepem a dolní spojovací části stojky.
Tato úprava vede k drobnému zesílení stěny trubky, čímž se zvyšuje odolnost stojky v místě spojení rámů. Popisovaná technologie byla vyvinuta v naší firmě PIONART a byla přihlášena k ochraně prostřednictvím Patentového úřadu Polské republiky (č. užitného vzoru W.119 590).

Na stojky rámu se používají trubky z oceli s významně zvýšenou odolností. Na stojky rámu se používají trubky z oceli s významně zvýšenou odolností. Na stojky rámu se používají trubky z oceli s významně zvýšenou odolností.

Popisovaný rám spolu s celým systémem lešení BAL byl přezkoušen pomocí statického výpočtu, který provedli dlouholetí pracovníci Fakulty stavební Technické univerzity v Lublinu (wydział Budownictwa Politechniki Lubelskiej) a úspěšně prošel přezkoušením v Institutu mechanizace stavebnictví a skalního hornictví ve Varšavě (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie), včetně výše zmíněného testování vodorovné tuhosti.
S obrovskou satisfakcí oznamujeme, že firma PIONART získala pro systém lešení BAL CERTIFIKÁT BEZPEČNOSTI „B” vydaný Institutem mechanizace stavebnictví a skalního hornictví (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego) ve Warszawě. Tento certifikát zaručuje nejvyšší stupeň bezpečnosti výrobků a je potvrzen nezávislým na výrobci Institutem – Notifikovanou osobou Evropské unie čís. 1454. Kritéria a procedury platné v IMBiGS jsou zpracovány s přihlédnutím k platným standardům Evropské unie
.

Kontaktní spojení

  • VKport centrum s.r.o.
  • Komenského 350
  • 747 91 Štítina, okr. Opava
  • GSM: +420 731 147 690
  • E-mail: info@leseni-levneji.cz

Typy lešení